Omalla työllä kannattavuutta

Hyötyliikuntaa omassa metsässä, kunto kohoaa ja rahaa säästyy.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Mitä töitä minun kannattaisi tehdä itse ja mitä tilata palveluntarjoajilta on kysymys, joka on usein metsänomistajan mielessä. Minusta oma työ kannattaa kohdentaa metsänkasvatuksen alkutaipaleen töihin. Nämä työt ovat helppoja oppia ja takaavat ajoissa tehtynä hyvän pohjan kannattavalle metsätaloudelle.

Metsänistutus on pottitaimien osalta teknisesti helppoa ja fyysisestikin kohtuullista rasittavuudeltaan, kun on hyvät välineet. Pottiputkella istuttaessa ei tarvitse kumarrella kuten kuokan kanssa. Vieraalla teetettäessä istutustyön hinta kaikkine kuluineen pyörii 20 sentin paikkeilla taimea kohden eli oman työn arvoksi tulee hehtaarilla istutustiheydestä riippuen 320 – 400 euroa.

Taimikon heinäys ja varhaishoito ovat tärkeitä vaiheita. Rehevillä mailla pitkä heinäkasvillisuus tappaa helposti merkittävän osan taimista lumen voimasta taittuessaan ja hidastaa elossa pysyvien kasvua. Heinäyksen hinta ulkopuolisella on 200 – 300 euroa hehtaarilta. Taimikon varhaishoidossa lehtipuiden poisto havupuutaimikoista rehevillä maapohjilla 3 – 5 vuoden päästä estää istutustaimien latvojen piiskaantumisen ja kasvu säilyy kovana koko ajan. Taimikon varhaishoidon hinta on ostettuna 300 euron luokkaa, hinta nousee nopeasti poistettavien puiden järeytyessä.

Taimikonhoito vaatii edellisiin työlajeihin verrattuna enemmän taitoa käsitellä raivaussahaa ja osaamista jäävien puiden valinnassa. Itse en suosittelisi aloittamaan raivaussahaamista taimikonhoidolla vaan opettelisin raivaussahan käytön hakkuiden ennakkoraivauksissa ja varhaishoidoissa. Taimikonhoidon hehtaarihinta vaihtelee kaadettavan puuston mukaan ja työn viivästyminen nostaa vuodessa hintaa 10 prosenttia. Tilastoissa taimikonhoidon hinta on keskimäärin 400 euron luokkaa, tällaisessa kohteessa työ ei ole vielä juurikaan myöhässä.

Omalla työllä on mahdollista saada merkittäviä säästöjä kasvatusketjussa ja nostaa metsätalouden kannattavuutta. Kukin metsänomistaja voi itse miettiä, kuinka paljon on aikaa käytettäväksi metsätöihin ja mihin osaaminen sekä innostus riittävät. Tärkeää on olla kuitenkin itselleen rehellinen ja asettaa työmäärät realistiselle tasolle sekä ostaa muut palvelut ajoissa. Töiden myöhästyminen nostaa työn vaikeusastetta ja hintoja nopeasti, harvasta paikasta saa tällä hetkellä työlleen/rahalleen 10 prosentin koron.

Alkuvaiheen töiden tekijä pääsee harvoin nauttimaan kokonaisuudessaan työnsä hedelmistä, töitä onkin tehtävä pitkäjänteisesti ajatellen. Tuloksellisen toiminnan nauttijat ovatkin tulevien sukupolvien metsänomistajat, kuten me nautimme nyt edellisten omistajien tekemästä työstä ja päätöksistä 🙂

 

Veikko Iittainen on metsäalan ammattilainen ja metsänomistaja

 

Lisää asiasta:

Lue uusi  artikkeli: Taimikonhoidon hinta riippuu raivattavan  määrästä

Lue suosittu artikkeli:   Pieleen meni – Metsänomistamisen 7 yleisintä virhettä

Katso video:  Metsälehden taimikonhoitokoulu – miksi taimikkoa pitää hoitaa?

Kommentit (1)

  1. JacktheRibber

    Onnistunut kuvavalinta: joka ainoaa tainta on hirvi järsinyt.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat