Veristä kilpailua luvassa

Puukauppakeväästä odotetaan poikkeuksellisen mielenkiintoista.

Kuitupuuvarastojen täyttö on ollut tänä talvena haastavaa, koska tehtaiden puunkäyttö on kasvanut nopeasti. Yrittäjä Petri Manninen ajoi kuitupuuta tien varteen helmikuun lopulla Laukaan Äijälässä.
Kuitupuuvarastojen täyttö on ollut tänä talvena haastavaa, koska tehtaiden puunkäyttö on kasvanut nopeasti. Yrittäjä Petri Manninen ajoi kuitupuuta tien varteen helmikuun lopulla Laukaan Äijälässä.

Markkinat käyvät kuumana. Puun kysyntä ylittää tarjonnan, ja kaikki leimikot ovat käyneet syksystä saakka hyvin kaupaksi. Päijänteen Metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Petri Takalo myöntää, että tällaista tilannetta on puumarkkinoilla odotettu.

”Nyt myös kuitupuu on todella haluttua.”

Kuitupuun vahva veto näkyy myös yhdistyksen korjuupalvelun toiminnassa, jolla on toimitussopimus kaikkien neljän merkittävän (Harvestia, Metsä Group, Stora Enso, UPM) alueelta kuitupuuta ostavan yhtiön kanssa.

”Emme ole pystyneet varastoimaan puuta normaalisti kelirikkokaudeksi, vaan kaikki metsästä irti saatava puu lähtee heti tehtaille. Uskon, että keväällä korjuukelpoisista leimikoista käydään veristä kilpailua. Toivottavasti myös hinnalla”, Takalo ennakoi.

Houkuttaako hinta myymään?

Kun takana on puunhankinnan ennätysvuosi, ei metsänomistajilla ole juuri patoutuneita puunmyyntitarpeita. Takalo uskoo, että puuta kuitenkin löytyy kesäkorjuun tarpeisiin.

”Mutta se edellyttää niin houkuttelevaa kuitupuun hintaa, että metsänomistajat kiinnostuvat puukaupasta, vaikkei akuuttia tarvetta olisikaan.”

Metsä Groupin metsäjohtaja Juha Mäntylän mukaan kuitupuusta ei ole pulaa, sillä puukauppa on käynyt hyvin.

”Hintatasoon en ota kantaa, mutta kilpailu leimikoista on kovaa. Me olemme erityisen kiinnostuneita päätehakkuista, kesäharvennuskohteista ja hankintapuusta”, hän sanoo.

Tukin kysyntä jatkunee hyvänä

Kuusitukin kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä. Myös mäntytukin markkinanäkymät ovat kohentuneet.

Keitele Groupin metsäpäällikkö Kari Wuolijoki uskoo tukin hintakehityksen jatkuvan vakaana. Oleellinen muutos puumarkkinoilla on hänenkin mukaan kuitupuun kysynnän nopea kasvu.

”Tukin nykyinen hintataso ei nähdäkseni jarruta puukauppaa. Jos johonkin kohdistuu nousupainetta, niin kuitupuun hintaan.”

Julkaistu kokonaisuudessaan Metsälehti Makasiinissa 2/2018.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat