Kuitu- ja energiapuu vetävät “loistavasti” – tarjouksissa suuria eroja

Päätehakkuilla puukauppatahti on hidastunut, metsänhoitoyhdistyksistä kerrotaan.

Energiapuun hyvä kysyntä näkyy edelleen kuitupuun hinnoissa, mutta huippuhinnoista on tultu alaspäin. (Kuvaaja: Tiia Puukila)
Energiapuun hyvä kysyntä näkyy edelleen kuitupuun hinnoissa, mutta huippuhinnoista on tultu alaspäin. (Kuvaaja: Tiia Puukila)

Puukauppa on rauhoittunut ja hinnat tulleet kesän huipusta alaspäin kaikilla puutavaralajeilla. Tällä hetkellä kysytyimpiä ovat kuitu- ja energiapuu.

”Kuitu- ja energiapuu vetävät loistavasti kumpikin. Tukilla osa himmailee”, kertoo Metsänhoitoyhdistys Koillismaan johtaja Antti Härkönen.

Metsänhoitoyhdistyksistä ympäri Suomen viestitään harvennuspainotteisesta puukaupasta. Päätehakkuiden osalta moni ostaja ja myyjä ovat odottavaisin mielin. Poikkeuksena on koivutukki, jolle riittää kysyntää paikallisesti.

Puukaupan tahti vaihtelee hiljaisesta tavanomaiseen. Muuttuva markkinatilanne näkyy hintaeroina ostajien välillä.

”Parhaimpien ja huonoimpien tarjousten välillä on nyt poikkeuksellisen isot erot. Kun kilpailutetaan huolella leimikoita, sieltä on saatu edelleen ihan hyviä hintoja”, kertoo Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalan johtaja Harri Välimäki.

Ensiharvennuksille useita tarjouksia

Energiayhtiöiden ja kuiduttavan teollisuuden kilpa harvennuspuusta on pitänyt yllä kuitupuun hyvää hintatasoa. Energialaitosten lähellä energiapuun hinta on saattanut nousta jopa kuitua korkeammaksi. Harvennusleimikoiden kova kysyntä on avittanut harvennusrästien ja vaikeasti korjattavien kohteiden menekkiä.

”Jotta puu riittää, ostajat eivät voi valita vain parhaita päältä”, arvioi Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakson johtaja Panu Pettinen.

Jos muutama vuosi takaperin ensiharvennuksen kylkiäisenä on tarjottu päätehakkuuleimikoita, on markkina nyt tyystin toinen.

”Aina löytyy useampi ostaja, joka on kiinnostunut pelkästään ensiharvennuskohteesta”, kertoo Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaan johtaja Jussi Parviainen.

Talvileikkokauppa käy

Talvileimikoiden kauppa on alkanut tai on alkamassa koko maassa. Talvileimikoissakin kysyntää on monin paikoin nimenomaan pieniläpimittaiselle harvennus- ja energiapuulle, mutta aukkojakin ostetaan.

Pirkanmaan metsänhoitoyhdistyksen alueella talvileimikoiden kauppa on käynyt jo toista kuukautta. Toistaiseksi ostajia on löytynyt.

”Omat haasteensa on, kun mennään talvikohteille. Kesä- ja kelirikkokelpoiset harvennukset, ne ovat tällä hetkellä ehkä se kaikista suurin hittituote”, Jussi Parviainen sanoo.

Myös Keski-Suomessa talvileimikkokauppa käy.

”Kyllä talvileimikotkin ovat normaalia paremmin käyneet kaupaksi”, summaa Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomen johtaja Eero Poikonen.

Metsänhoitoyhdistys Lounametsän johtaja Hannu Justen sen sijaan kertoo, että märän syksyn jäljiltä talvikohteita ostetaan, mutta varovaisesti. Myös Pohjois-Karjalassa talvileimikoiden kauppa on loka-marraskuun vaihteessa vasta aluillaan.

Lapissa vilkkaana käyneen puukaupan tahti on sen sijaan tasaantunut. Moni ostaja on ostanut talvikiintiönsä täyteen. Ensimmäisiä kovan maan talvikohteita on päästy jo korjaamaankin.

”Kyllä talvileimikot kaupaksi menevät edelleen, mutta niistä ei ole niin suurta kilpailua kuin aikaisemmin. Vaikeammin korjattavien kohteiden myyjät ovat jo myöhässä”, arvioi Metsänhoitoyhdistys Lapin johtaja Veijo Ekonoja.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat