Näin lasket metsälahjavähennyksen

Vähennyksen arvon voi nyt laskea uuden, helppokäyttöisen laskurin avulla.

Laskurin käyttöön on tarjolla hyvät ohjeet. Laskuri löytyy Metsäkeskuksen sivuilta.
Laskurin käyttöön on tarjolla hyvät ohjeet. Laskuri löytyy Metsäkeskuksen sivuilta.

Metsälahjavähennys on monimutkainen ja vaikeasti ymmärrettävä vähennys. Maa- ja metsätalousministeriön tilaamalla ja Tapion kehittämällä laskurilla saa kuitenkin helposti selville, minkä suuruinen vähennys voisi olla omalla kohdalla. Laskuri aukeaa viimeistään huomenna perjantaina.

Metsälahjavähennyksen voi saada, jos on tämän vuoden alun jälkeen saanut metsätilan lahjana ja maksanut siitä lahjaveroa. Kaikki yksityishenkilöt ovat oikeutettuja siihen. Metsälahjavähennys ei kuitenkaan koske maatilan sukupolvenvaihdoksen yhteydessä saatuja lahjoja.

Metsälahjavähennyspohja lasketaan lahjoitetun metsämaan pinta-alan, sijaintikunnan hehtaarikohtaisen tuoton ja maksetun lahjaveron perusteella.

Metsälahjavähennyksen saamiseksi lahjoitetun metsän laskennallisen tuoton on oltava yli 30 000 euroa tai metsämaan pinta-alan yli 100 hehtaaria. Etelä-Suomessa metsämaata on oltava keskimäärin 20–50 hehtaaria. Pohjois-Suomessa vaaditaan yleensä metsää vähintään 100 hehtaaria, koska tuottoarvot ovat siellä pienet.

Vähennyksen saa vain minimiarvon ylittävään osaan kohdistuvasta lahjaverosta, joten lähellä minimiarvoa olevissa lahjoissa vähennys jää pieneksi. Metsälahjavähennyksen voi tehdä kaikista lahjan saajalle kertyvistä metsätalouden pääomatuloista.

Laskurilla vähennys

Metsälahjavähennyksen suuruusluokan voi tarkistaa laskurilla, joka löytyy Metsäkeskuksen nettisivuilta.

Laskelmassa tarvitaan lahjoitettavan tilan käypä arvo. Se voi perustua esimerkiksi yhdistyksen tekemään tila-arvioon. Jos tilakohtaista laskelmaa ei ole tehty, voidaan käyttää verottajan ohjeiden mukaisia hehtaarikohtaisia arvoja. Jos tila on hiljakkoin ostettu, voidaan tilan arvona käyttää kauppahintaa.

Laskelmaa tehtäessä nimetään tila ja valitaan seuraavaksi kunta. Laskelma ilmoittaa sen jälkeen kyseisen kunnan hehtaarituoton, jonka suuruus vaikuttaa merkittävästi lahjavähennyksen arvoon.

Metsämaan keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaaria kohden perustuu lakiin verojen arvostamisesta verotuksessa ja verohallinto vahvistaa vuosittain käytettävät tuottoluvut.

Tämän vuoden metsälahjavähennyksen laskennassa lopullisesti käytettävät tuottoluvut selviävät vasta lokakuussa, joten nyt tehtävä laskelma on vain suuntaa antava.

Pinta-ala ja tilan arvo

Seuraavaksi tarvitaan metsämaan pinta-ala. Tässäkin käytetään verottajan tietoa eli sitä metsämaan pinta-alaa, joka löytyy esitäytetyltä veroilmoituslomakkeelta. Jos vain osa metsistä lahjoitetaan, mukaan lasketaan lahjoitettujen metsien hehtaarimäärä.

Lähtötiedot osioon merkitään lahjansaajan veroluokka I tai II. Pääomaveroprosentti on laskurissa oletuksena 30, mutta käyttäjä voi päivittää sen välille 30–34 omien pääomatulojensa kokonaismärän perusteella. Jos osa luovutuksesta tehdään vastikkeellisena kauppana metsävähennyksen saamiseksi, merkitään seuraavaan kohtaan kaupan osuus prosentteina.

Pakollisena tietona tarvitaan myös lahjoitettavan tilan käypä arvo sekä lahjojen määrä. Jos lahja annetaan useammalle henkilölle, merkitään lahjojen määräksi lahjan saajien määrä.

Lähtötiedot osiossa on myös metsävähennyspohjaan liittyvä laskelmia, joihin voidaan kirjata lukuja. Ne eivät vaikuta varsinaisen metsälahjavähennyksen laskentaan.

Laske painikkeella saadaan selville lahjaveron määrä ja sen perusteella lasketun metsälahjavähennyspohjan määrä. Sen verran voi siis saada verottomasti metsätalouden pääomatuloja.

Tuloksissa on myös verotuksellinen nettohyöty, jos metsälahjavähennyspohja voidaan käyttää täysimääräisesti. Lopussa on se pääomatulomäärä, mikä tarvitaan koko vähennyspohjan hyödyntämiseen.

Metsälahjavähennyksestä hyötyvät eniten Etelä-Suomessa suuria tiloja lahjana saavat. Esimerkiksi Rovaniemellä sijaitsevan 130 hehtaarin ja 140 000 euron arvoisen tilan metsälahjavähennyksen tuottama nettohyöty on täysimääräisenäkin alle 2 500 euroa.

Vaikka metsälahjavähennys ja etenkin metsälahjapohjan laskeminen melkoisen monimutkaista, sitä koskeva laskuri on helppo käyttää. Laskurissa on lisäksi hyvä ohjeistus sen käyttöä varten.

Laskuri löytyy osoitteesta www.metsakeskus.fi/metsalahjavahennyslaskuri.

Julkaistu Metsälehdessä 8/2017

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat