Marjanpoiminnassa riittää valvojia, mutta mikä aiheuttaa pulmia?

Tiedonkulkua on kehitettävä, jotta rikkeisiin voidaan reagoida välittömästi, painottaa Arktisten Aromien Birgitta Partanen.

1. Miten ulkomaiset marjanpoimijat perehdytetään poimintatyöhön?

Kaupallista organisoitua poimintaa ohjaa vuonna 2021 voimaan tullut laki luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellisesta asemasta eli ns. marjalaki. Se edellyttää toimijoita perehdyttämään kerääjät heidän oikeuksiinsa ja velvollisuuksiinsa Suomessa.

2. Miten poimintaa valvotaan?

TE-toimisto arvioi luonnontuotekeruualan toimijan luotettavuutta, ansioiden maksua sekä seuraa kulujen veloittamista. Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue valvoo marjalain noudattamista siltä osin kuin valvonta ei kuulu muun viranomaisen toimivaltaan. Majoitusta valvoo kunnan terveydensuojeluviranomainen ja poimijoiden maassaolo-oikeutta poliisi. Työsuojelu puolestaan seuraa, että marjalain alaiset yritykset noudattavat lain asettamia velvollisuuksia.

3. Mikä aiheuttaa ongelmia?

Ulkomaalaiset poimijat eivät välttämättä perehdytyksestä huolimatta hallitse jokaisenoikeuksia ja -velvollisuuksia. Oma lukunsa ovat organisoidun toiminnan ulkopuolelta turistiviisumilla tulleet poimijat, jotka eivät välttämättä saa riittävää perehdytystä eivätkä osaa toimia asianmukaisesti.

4. Minne ongelmatilanteissa otetaan yhteyttä?

Mikäli tilanne on akuutisti vaarallinen, kuten avotulen teko ja selvä leviämisvaara, tulee soittaa hätänumeroon. Omaisuuteen tai kotirauhaan liittyvissä rikkeissä otetaan yhteys poliisiin ja roskaamisesta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen.

Kansalaispalautetta asiasta voi lähettää myös Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistolle osoitteeseen marjanpoiminta.pohjois-pohjanmaa@te-toimisto.fi.

5. Mikä vaikeuttaa ongelmiin puuttumista?

Haasteena on se, että työsuojeluviranomainen valvoo yritysten toimintaa. Jos yritykset ovat hoitaneet velvoitteensa, mutta poimijat eivät siitä huolimatta noudata ohjeita, ei aluehallintovirasto voi puuttua asiaan.

BIRGITTA PARTANEN

KUKA: Luonnontuotealan toimialajärjestö Arktiset Aromit ry:n toiminnanjohtaja.

MITÄ: Järjestö edistää alan toimintaedellytyksiä ja viranomaisyhteistyötä.

MITEN: Tavoitteena kehittää kaupallisen marjanpoiminnan pelisääntöjä.

Harrastukset Harrastukset