Metsänhoito: 3H-puuhaa parhaimmillaan

Helppoa, halpaa ja hyödyllistä. Boorilannoituksen avulla puuston kasvu alkaa elpyä jo seuraavana vuonna.

Moottoriruiskulla levittää booriliuosta noin hehtaarin tunnissa.
Moottoriruiskulla levittää booriliuosta noin hehtaarin tunnissa.

Boori on hivenravinne, joka ohjaa puiden kasvusilmujen kehittymistä latvassa ja juuristossa.

Kun booria on maassa niukasti, havupuiden latvat kuivuvat ja pensastuvat. Kuusentaimikoissa on ranganvaihtoja ja poikaoksia runsaasti ja taimien kasvu saattaa mataa. Koivujen sivuoksat puolestaan muodostuvat epänormaalin vahvoiksi ja latvus tasapäistyy.

Kokeilimme boorin levitystä parikymmenvuotiaassa lehtikuusikossa, jossa puiden pituuskasvu on typistynyt ja aiemmin ja kartion muotoiset latvat ovat pyöristyneet. Boorin puutosta ei ole varmennettu neulasanalyysein, mutta enteet ovat selvät.

Ollaan vanhalla kaskimaalla Etelä-Savossa. Kasvupaikka on hyvin viljava. 1990-luvun lopulla alueelta korjattiin runsas puusato ja siihen aikaan poikkeuksellisesti myös hakkuutähteet.

”Kasvuhäiriöt keskittyvät alueille, joissa booria on niukasti suhteessa kasveille käyttökelpoiseen typpeen”, Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Jyrki Hytönen selvittää.

Myös valtaosa metsitetyistä pelloista kärsii boorin puutoksesta. Ongelmia on yhtä lailla kivennäismaiden kuin turvemaidenkin pelloilla. Erityisesti vanhat kalkitukset lisäävät boorin puutoksen todennäköisyyttä.

Boorista voi metsämailla olla puutetta myös kaskialueen länsipuolella.

20 litraa hehtaarille

Boorilannoituksen jälkeen tervehtyminen alkaa nopeasti. Latvakasvain erottuu jo lannoitusta seuraavan kasvukauden aikana. Neulasten booripitoisuus nousee jo saman kasvukauden aikana kuin lannoitus tehdään.

Suurille metsäalueille boori voidaan levittää helikopterista. Muutaman hehtaarin metsäkuvioita on helppo lannoittaa omatoimisesti moottoriruiskulla. Mönkijä on oiva apu omantoimisessa boorilannoituksessa, jotta kalusto, lannoiteliuos ja vesi kulkevat työmaalle.

Metsähehtaarille tavoitellaan noin kolmen kilon booriannosta. Se turvaa puuston häiriöttömän kasvun vuosikymmeniksi. Annos on sikälikin riskitön, ettei se haittaa puita, vaikka maassa olisikin booria riittävästi ilman lannoitustakin.

Tunnetuin booriliuosvalmiste on Yaran Bortrac. Litrassa liuosta on 150 grammaa booria, joten hehtaarille on levitettävä 20 litraa liuosta. Tarjolla on vastaava mutta halvempi Maatilan booriliuos, jota myy Kasvisuojelu.fi-niminen verkkokauppa.

Kymmenen litran kanisteri Bortracia maksaa ilman arvonlisäveroa noin 50 euroa. Kilpailevan valmisteen hinta on 34 euroa. Hehtaarin lannoiteannos maksaa siis enintään sata euroa.

Levityksen tasaisuuden turvaamiseksi booriliuos sekoitetaan veteen vähintään yhden suhteessa yhteen. Nestettä pitää siis levittää hehtaarille 40 litraa.

Myös kasvatuslannoitukset lievittävät puuston boorivajetta, koska metsään tarkoitetut typpilannoitteet sisältävät booria.

”Tämä tosin koskee vain Suomessa valmistettuja lannoitteita”, muistuttaa Samuli Kallio Havulatva Oy:stä. Aiemmin mies työskenteli Yara Oy:n metsälannoitevastaavana.

Hehtaari tunnissa

Moottorireppuruiskulla pystyy helpossa maastossa levittämään booria tunnissa noin hehtaarin alalle.

Kasvatusmetsässä lannoitus on paras tehdä hakkuun jälkeen, kun ruiskuttaja voi edetä ajouria myöten ja alikasvos on raivattu ennen hakkuuta. Boorivajeesta ennen päätehakkuuta kärsineillä alueilla lannoite kannattaa ruiskuttaa pian istutuksen jälkeen.

Lannoitteen annostelu voi tuntua epämääräiseltä, mutta tavoiteltuun levitysmäärään pääsee yllättävänkin helposti – kannattaa seurata ruiskun tankin vajumista.

Koetyömaalla etenimme ajouria myöten. Yksiltä jalansijoilta pyörähdetään moottoriruiskun kanssa ympäri rauhalliseen tahtiin. Sen jälkeen edetään kymmenen metriä ja tehdään sama uudelleen. Lannoite levitetään tasaisesti maastoon, ei puiden tyville tähdäten.

Ruiskun tehokas kantama on reilut kymmenen metriä. Tasaisella ajouravälillä tämä riittää lannoitteen levittämiseksi. Äskettäin harvennetussa metsässä urien välillä voi tosin olla helpompi liikkua.

Boorilannoitusta voidaan tehdä koko kasvukauden. Tehokkaimmin boori vaikuttaa, kun se levitetään heti keväällä.

Tukea kemerasta

Boorilannoitukseen voi saada terveyslannoitukseen tarkoitettua kemeratukea kolmekymmentä prosenttia työn kokonaiskustannuksista. Tuettavan lannoituskohteen vähimmäispinta-ala on kaksi hehtaaria. Hanke voidaan muodostaa useista vähintään puolen hehtaarin kuvioista.

Tuen saamiseen ei tarvita ravinneanalyyseja.

”Ainakin meillä täällä Pohjois-Savossa kemeratuen on saanut kohteille, joissa on silmin havaittavia boorin puutoksen oireita”, kertoo Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon markkkinointipäällikkö Jussi Huttunen.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat