Hannun hintaseuranta: Metsätilojen tuotoissa isoja eroja

Metsätilan laskennallinen tuotto on aina mielenkiintoinen kysymys ja se riippuu kauppahinnasta. Hannu hintaseuranta etsi vastausta ja löysi sen neljän prosentin läheltä.

Runsaasti arvokasvua sisältävät kasvatusmetsät kiinnostavat ostajia. Kuvan kohde sijaitsee Karvialla ja siitä tehtiin kauppa viime vuonna. Kuva: Hannu Liljeroos
Runsaasti arvokasvua sisältävät kasvatusmetsät kiinnostavat ostajia. Kuvan kohde sijaitsee Karvialla ja siitä tehtiin kauppa viime vuonna. Kuva: Hannu Liljeroos
Maakunta Kaupan
kpl
Myyty
kpl
Myyty
ha
Taimi-
kot, %
Hakkuu-
kypsät, %
Puusto
m3/ha
Tukki-% e/ha e/m3 Hinta-
kerroin
Puusto-
kerroin
Varsinais-Suomi 6 6 290
Satakunta 5 4 126
Häme-Uusimaa 2 6 131
Etelä-Karjala 5 6 137
Kymenlaakso 8 3 92
Pirkanmaa 6 11 295 29 19 121 39 5012 41 0,96 1,16
Etelä-Savo 13 13 403 37 3 101 40 3991 40 0,83 1,08
E- ja K-Pohjanmaa 23 24 570 28 14 90 24 2739 30 0,91 1,07
Keski-Suomi 11 25 939 24 12 119 31 4255 36 0,91 1,08
Pohjois-Savo 14 11 288 24 12 122 38 4792 39
Pohjois-Karjala 17 24 773 14 12 139 33 4377 31 0,91 1,03
Kainuu 10 13 863 23 11 98 21 2354 24 1,01 1,14
Pohjois-Pohjanmaa 34 43 1509 23 12 85 17 1940 23 0,87 1,01
Lappi 19 12 646 32 12 60 18 1090 18
Koko maa 173 201 7062
Lisäys helmikuu 74 75 2342

Metsätilan laskennallinen tuotto on aina mielenkiintoinen kysymys. Vastaus on 4,2 prosenttia.

Metsätilojen hintaseurantaa ylläpitävä Hannu Liljeroos ja Simosol Oy:n Antti Mäkinen ovat yhteistyössä laskeneet viime vuonna tehtyjen kauppojen tuottolukuja käyttäen Metsään.fi-aineiston puusto- ja maapohjatietoja.

Suuri osa laskentatuloksista piti hylätä, koska Metsään.fi-aineiston pinta-alat tai puumäärät poikkesivat liian paljon myyntiesitteiden tiedoista. Lopulta tarkasteluun otettiin mukaan vain ne kaupat, joissa erot olivat alle viisi prosenttia. Tällaisia kauppoja kertyi 25 kappaletta eri puolilta maata. Näiden kauppojen keskimääräiseksi tuotoksi tuli 4,2 prosenttia.

Korkein yksittäinen tuottoarvo saatiin Oulaisissa tehdylle kaupalle, jossa Tornator osti 49 hehtaarin tilan 128 250 eurolla. Laskennallinen tuotto oli vähän päälle viiden. Kaupan hintakerroin oli vain 0,84.

Alhaisin tuottoarvo oli Virroilla myydyllä 22 hehtaarin kohteella. Kun kauppahinta oli 132 000 euroa, niin tuottoprosentiksi tuli alle kolme. Kaupan hintakerroin oli 1,30. Tuottoarvon kannalta ratkaisevaa on kohteen kauppahinta eikä sijainti.

Liljeroosin mukaan tuottoarvon laskenta pitää jatkossa tehdä myyntiesitteiden tiedoilla.

”Tämä tuo hintaseurantaan aivan uuden näkökulman. Metsään.fi-aineiston tiedot eivät ole tässä tapauksessa kovin käyttökelpoisia. Kauppojen kohteetkin ovat usein määräaloja eivätkä kokonaisia tiloja.”

Hiljaista tarjontaa, vilkasta kauppaa

Helmikuussa uutta tarjontaa tuli vain vähän, mutta kauppa on käynyt. Uusia kohteita Liljeroosin seurantaan tuli vain 74 ja koko alkuvuoden kertymä on nyt 173.

”Se on selvästi viimevuotista vähemmän. Eniten myytävää on Pohjanmaan maakunnissa.”

Kauppoja solmittiin helmikuussa 75 ja koko alkuvuoden määrä on 201, mikä on selvästi viimevuotista enemmän.

 

Helmikuun viisi suurinta kauppaa: (pinta-ala on metsämaan ala)

Kunta Pinta-ala Lähtöhinta Kauppahinta Ostaja Myyjä
Ylöjärvi 46 tarjous 351000 yksityinen Ylöjärven kaupunki
Orivesi 66 266000 337000 yksityinen yksityinen
Juupajoki 26 305000 333000 yksityinen yksityinen
Pudasjärvi 101 tarjous 309000 Forestor yksityinen
Tuusniemi 33 260000 301200 OP-rahasto yksityinen

Myyty metsämaan ala on nyt 7 062 hehtaaria, kun määrä vuosi sitten oli 5 585 hehtaaria. Eniten kauppoja on tehty Pohjois-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa, Pohjois-Karjalassa sekä Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla.

Liljeroos on laskenut keskiluvut niistä maakunnista, joissa kauppoja on kertynyt vähintään kymmenen. Aineiston pienen määrän takia luvut ovat monissa maakunnissa vasta alustavia.

”Merkille pantavaa on Kainuun korkea hintakerroin. Metsärahastot ovat ostaneet sieltä useita suuria kohteita hyvällä hinnalla.”

Metsärahastojen ja muiden institutionaalisten ostajien ote yksityismetsien kaupoista on viime vuodesta voimistunut. Niiden tekemien kauppojen kauppasummat ovat yhteensä nyt noin 12 miljoonaa euroa, mikä on suunnilleen puolet kaikkien kauppojen ostorahasta. Näitä kauppoja on kertynyt 54 ja ostettu pinta-ala noin 4 000 hehtaaria. Suurimmat ostajat ovat Tornator, OP-metsärahasto ja UB Metsä-metsärahasto.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut