Hannun hintaseuranta: Metsätilojen hinnat noususuunnassa

Toukokuu toi runsaasti metsätiloja markkinoille. Hintataso on noususuunnassa useimmissa maakunnissa.

Myyntiesitteiden puustotiedot ovat yleensä oikeansuuntaisia, mutta kohtuuden rajat ylittäviä virheitäkin tapahtuu. Kuvan kuviolla Huittisissa piti olla puuta noin 200 kuutiota hehtaarilla, mutta todellisuudessa korjuun jälkeen noin 120 kuutiota. Kuva: Hannu Liljeroos
Myyntiesitteiden puustotiedot ovat yleensä oikeansuuntaisia, mutta kohtuuden rajat ylittäviä virheitäkin tapahtuu. Kuvan kuviolla Huittisissa piti olla puuta noin 200 kuutiota hehtaarilla, mutta todellisuudessa korjuun jälkeen noin 120 kuutiota. Kuva: Hannu Liljeroos
Maakunta Kaupan
kpl
Myyty
kpl
Myyty
ha
Taimi-
kot, %
Hakkuu-
kypsät, %
Puusto
m3/ha
Tukki-% e/ha e/m3 Hinta-
kerroin
Puusto-
kerroin
Varsinais-Suomi 17 13 442 24 21 166 45 7298 50 1,17 1,37
Satakunta 27 17 429 15 26 146 40 5710 39 0,98 1,13
Häme-Uusimaa 18 11 371 44 12 101 38 4627 50 1,10 1,51
Etelä-Karjala 15 12 315 22 3 95 31 4219 44 1,00 1,32
Kymenlaakso 21 11 244 27 22 128 45 5630 44 0,98 1,17
Pirkanmaa 47 23 568 33 20 112 39 4781 43 0,97 1,20
Etelä-Savo 51 34 1112 32 5 111 37 4784 43 0,99 1,22
E- ja K-Pohjanmaa 94 63 1479 26 15 98 24 3048 31 0,94 1,12
Keski-Suomi 57 43 1583 26 12 120 32 4354 36 0,89 1,06
Pohjois-Savo 55 35 1112 26 11 1117 34 4413 38 0,92
Pohjois-Karjala 56 46 1490 25 11 119 33 4116 35 0,94 1,14
Kainuu 43 35 2018 25 9 87 21 2149 25 1,00 1,15
Pohjois-Pohjanmaa 105 79 2859 25 11 83 17 1981 24 0,92 1,08
Lappi 44 32 1603 29 15 62 21 1250 20 0,84 0,99
Koko maa 650 454 15625
Lisäys toukokuu 204 116 3732

Toukokuussa tuli odotetusti paljon uusia kohteita markkinoille. Hannu Liljeroos kirjasi seurantaansa 204 uutta kohdetta, ja myyntiin tarjottujen metsätilojen määrä on nyt koko vuoden osalta 650.

”Tarjonta lisääntyi paljon melkein kaikissa maakunnissa. Suuria sijoittajia kiinnostavia kohteita on tällä hetkellä myös paljon kaupan.”

Uusia kauppoja allekirjoitettiin toukokuussa 116 ja koko vuoden kauppamäärä on 454. Se on vähän enemmän kuin viiden edellisen vuoden vastaavan ajanjakson keskiarvo.

”Kun ottaa huomioon UPM:n myyntien loppumisen, niin tilamarkkinoilla on havaittavissa selvää vilkastumista.”

Toukokuun viisi suurinta kauppaa: (pinta-ala on metsämaan ala)

Pinta-ala Lähtöhinta Kauppahinta Ostaja
Savonlinna 227 960000 1262000 Forest Kilpi One
Hämeenlinna 106 525000 717800 Forest Holding Finland I Ky
Pielavesi 84 319000 391000 FIM Metsä
Ulvila 41 282000 380000 Luonnonperintösäätiö
Joensuu 37 235000 293200 OP-metsärahasto

Hintataso nousussa

Institutionaaliset sijoittajat olivat edelleen aktiivisia ja ne ovat ostaneet tänä vuonna noin puolet kaikista tarjolla olleista hehtaareista. Suurimmat ostajat ovat Tornator, OP metsänomistajarahasto ja Forest Holding Finland I Ky.

”Esimerkiksi kaikissa viidessä Kainuussa tehdyssä kaupassa ostajana on jokin instituutio. Tämän seurauksena Kainuun hintakerroin pysyi edelleen poikkeuksellisen korkeana.”

Kauppoja on kertynyt niin paljon, että Liljeroos on voinut laskea tunnusluvut kaikille maakunnille. Kun kauppaluku on alle 30, voi keskilukuja pitää vielä varsin alustavina.

”Hintataso vaikuttaa olevan noususuunnassa, koska hintakertoimet ovat kahta maakuntaa lukuun ottamatta suuremmat kuin vastaavat luvut vuosi sitten.”

Yhteismetsä osti ja myy

Etelä-Suomen yhteismetsä osti noin kaksi vuotta sitten Padasjoelta puustoisen 70 hehtaarin tilan. Myyntiesitteen mukaan puuta oli noin 220 kuutiota hehtaarilla. Kauppahinta oli 645 546 euroa. Nyt sama tila on taas kaupan. Vanhat kuusikot on parturoitu, ja valtaosa tilan pinta-alasta on pientä taimikkoa. Lähtöhinta on 261 000 euroa.

Liljeroos arvioi, että yhteismetsä on myynyt tilalta lyhyenä omistusaikanaan puutavaraa yhteensä noin 10 000 kuutiota.

”Myyntien ajoitus on onnistunut hyvin, ja yhteismetsä on tehnyt todennäköisesti hyvän tilin. Kantorahatuloilla lienee katettu melkein koko kauppahinta.”

Nähtäväksi jää, mihin hintaan näin taimikkovaltainen tila menee kaupan.

Tila-arvioissa epäluotettavuutta

Liljeroos tekee toimeksiantoina kymmeniä tilakäyntejä joka vuosi. Myyntitietojen tila-arviot ovat yleensä varsin luotettavia, mutta poikkeuksiakin on.

”Toukokuulla kävin Jämsässä ja Huittisissa sijainneilla suurehkoilla myyntikohteilla, joiden kuviotiedot poikkesivat aivan liikaa vallitsevasta tilanteesta.”

Esimerkiksi Jämsän kohteella eräällä kolmen hehtaarin kuviolla piti olla puuta 305 kuutiota hehtaarilla, vaikka kyse oli vain 36-vuotiaasta männiköstä kuivalla kankaalla. Todellinen puumäärä oli alle puolet ilmoitetusta

Huittisten tilalla oli välittäjän tietämättä ollut puukauppasopimus, ja ostaja Biowatti korjasi lähinnä kuitupuumittaista puutavaraa useilta kuvioilta samaan aikaan, kun tilaa kaupattiin. Myyntiesitteen puumäärät olivat aivan liian suuret ja vastasivat lähinnä tilannetta ennen korjuuta.

”Viestitin asiasta välittäjille, jotka myönsivät virheensä ja antoivat omat selityksensä. Virheitä voi toki aina sattua, ja siksi tarkastuskäynnit ovat paikallaan.”

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut