Hannun hintaseuranta: Metsätilamarkkinoiden yleiskatsaus 2018

Metsämaan keskihinta nousi kuusi prosenttia ja yksityisten metsätilojen myynneistä kolmasosa meni instituutiosijoittajille.

Orivedellä myynnissä olleen tilan nuorta puustoa. Tällaisia haastavia hoitotöitä on paljon tarjolla. Kuva: Hannu Liljeroos
Orivedellä myynnissä olleen tilan nuorta puustoa. Tällaisia haastavia hoitotöitä on paljon tarjolla. Kuva: Hannu Liljeroos
Maakunta Kaupan
kpl
Myyty
kpl
Myyty
ha
Taimi-
kot, %
Hakkuu-
kypsät, %
Puusto
m3/ha
Tukki-% e/ha e/m3 Hinta-
kerroin
Puusto-
kerroin
Varsinais-Suomi 37 29 578 34 17 115 38 5362 47 1,05 1,38
Satakunta 50 35 988 28 13 114 31 4700 41 1,02 1,34
Häme-Uusimaa 58 44 1184 27 17 132 40 5936 45 1,09 1,34
Etelä-Karjala 60 47 1184 30 12 114 37 4730 42 0,97 1,24
Kymenlaakso 64 50 1084 29 7 109 29 4257 39 0,99 1,31
Pirkanmaa 109 85 2616 25 13 115 36 4624 40 1,05 1,28
Etelä-Savo 113 90 3045 34 11 105 33 4291 41 0,91 1,17
E- ja K-Pohjanmaa 249 177 4391 31 9 86 22 2553 30 0,89 1,12
Keski-Suomi 135 106 3303 32 12 104 34 3956 38 0,90 1,10
Pohjois-Savo 115 81 2885 26 14 109 32 3886 36 0,90
Pohjois-Karjala 167 125 3997 27 11 111 29 3610 33 0,89 1,10
Kainuu 86 56 2871 27 9 77 20 1638 21 0,87 1,04
Pohjois-Pohjanmaa 281 204 7409 24 11 83 19 1926 23 0,91 1,08
Lappi 119 76 4947 25 10 59 16 1054 18 0,85 1,06
Koko maa 1643 1205 40482 94 28 3069 33
Lisäys joulukuu 53 150 4268

Metsämaan keskihinta oli viime vuonna keskimäärin 3 069 euroa hehtaarilla, kun se oli vuotta aikaisemmin 2893 euroa, Hannu Liljeroosin seuranta osoittaa. Keskihinta nousi siis kuusi prosenttia.

Keskihinta on laskettu pinta-alalla punnittuna. Nousua selittää, että Pohjois-Suomen osuus myydystä pinta-alasta putosi 10 prosenttia.

Kaikkien Liljeroosin seuraamien kauppojen mediaaniarvo vuonna 2017 oli 3 026 euroa ja viime vuonna 3 043 euroa.

Viime vuonna Liljeroos kirjasi 1 643 tarjottua tilaa ja 1 205 tehtyä kauppaa, mikä on lähellä seuranta-ajan keskiarvoa. Tarjonnan suhteen vuosi oli tavallista hiljaisempi, mutta kauppoja tehtiin silti tavanomainen määrä.

 

Maakunta kuutiota hehtaarilla, muutos, % tukkiprosentin muutos, % hehtaarihinnan muutos, % puuston kuutiohinnan muutos, % hintatason muutos
Varsinais-Suomi -7 -14 7 15 ++
Satakunta 1 -11 7 5 +
Häme-Uusimaa 6 3 10 5 +
Etelä-Karjala 10 0 14 5 +
Kymenlaakso -8 -24 -3 5 ++
Pirkanmaa -7 -5 -7 0 +-
Etelä-Savo -6 -15 -3 3 +
E- ja K-Pohjanmaa -8 -12 -2 7 +
Keski-Suomi -5 3 2 9 +
Pohjois-Savo 9 3 14 6 +
Pohjois-Karjala -3 -9 4 10 ++
Kainuu -13 -13 -19 -9
P-Pohjanmaa 0 12 9 10 +
Lappi -5 7 6 13 +

 

Tilastoitu kauppasumma oli viime vuodelta yhteensä noin 124 miljoonaa euroa. Instituutiosijoittajien tekemät isot kaupat eivät ole seurannassa mukana, ja niiden yhteisarvo oli melkein sama eli noin 123 miljoonaa euroa. Vastaavat luvut vuodelta 2017 olivat 137 ja 173 miljoonaa euroa.

Joulukuussa tehtiin koko viisivuotisen hintaseurannan suurin kauppa, kun UPM myi tukun yksittäisiä kohteitaan Kainuusta ja Pohjois-Pohjanmaalta UB Metsä -rahastolle. Tilojen pinta-alat olivat yhteensä 19 587 hehtaaria ja kauppasumma noin 58 miljoonaa euroa.

Viime vuonna Liljeroosin tilastoon tuli ainoastaan yhdeksän tavanomaisen kokoista UPM-kauppaa, ja kauppasumma oli yhteensä noin 2,2 miljoonaa euroa. Vastaava luku vuodelta 2017 oli 21 miljoonaa euroa.

Instituutiosijoittajat yksityismailla

Metsärahastot ja sijoitusyhtiöt ostivat metsämaata viime vuonna yhteensä noin 169 miljoonalla eurolla, josta yksityismetsien osuus oli noin 43 miljoonaa euroa. Yksityismetsien ostot ovat lisääntyneet selvästi UPM:n myyntien vähentyessä, sillä vuotta aikaisemmin luku oli noin 20 miljoonaa euroa.

Instituutiosijoittajien ostokohteita oli kaikissa maakunnissa lukuun ottamatta Varsinais-Suomea, ja eniten Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Niiden osuus yksityismetsien kauppojen pinta-alasta oli noin 30 ja kauppasummasta noin 36 prosenttia.

Eniten yksityismetsiä ostaneet rahastot ovat UB Metsä 71 miljoonalla eurolla, Silvestica Green Forest Finland Oy 35 miljoonalla ja OP-rahasto 25 miljoonalla, sekä sijoitusyhtiöt Tornator Oyj 20 miljoonalla ja ForestVital Oy kahdella miljoonalla eurolla.

Seuranta täyttää viisi vuotta

Liljeroosin metsätilojen hintaseuranta täyttää viisi vuotta. Seuranta-aikana tilastoon on kertynyt yhteensä 8 603 tarjottua tilaa ja 6 147 tehtyä kauppaa.

Sataa myyntiin tarjottua tilaa kohden on tehty noin 70 kauppaa eli ”hävikki” on noin 30 prosenttia.

”Syitä on monia; osa tiloista ei ole mennyt kaupaksi, osasta on tehty sukulaiskauppa tai alkuperäisen myyntikohteen rajauksia on muutettu.”

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus